+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/3476 E. 2017/8516 K. Haziran 2017 tarihli ilamı ( Yasal sürede asıl borç olan kira bedeli ödendiğinden ve ferilerin ödenmemesi temerrüde neden olamayacağından kiracının temerrüdünün gerçekleşmeyeceği )

Yasal sürede asıl borç olan kira bedeli ödendiğinden ve ferilerin ödenmemesi temerrüde neden olamayacağından kiracının temerrüdü gerçekleşmemiştir. Bu durumda tahliye isteminin bu nedenle reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

 

İlamı görüntülemek için tıklayınız

<< Geri Dön