+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/9686 Esas 2012/30250 Karar 13.12.2012 tarihli ilamı ( Eski nişanlısının fotoğrafını saklamak güven sarsıcı davranış olmakla boşanma sebebidir )

evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine ve kayınvalidesine sık sık hakaret eden, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olan davacı-karşılık davalı kadın ile birlik görevlerini yerine getirmeyen, annesinin evlilik birliğine müdahalesine tepkisiz kalan davalı-karşılık davacı kocanın kusurlu olduğu" anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında "her iki taraf da" dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile her iki davanın reddi doğru bulunmamıştır.

 

İlamı görüntülemek için tıklayınız

<< Geri Dön