+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/487 E. 2017/2341 K. 22/2/2017 tarihli ilamı ( Davacılar mülkiyet hakkına dayalı olarak davalının taşınmazlardan elde ettiği gelirden paylarına düşen bedeli istemişlerdir. Davalı vekaletsiz iş gören kişi konumundadır)

Davacılar mülkiyet hakkına dayalı olarak davalının taşınmazlardan elde ettiği gelirden paylarına düşen bedeli istemişlerdir. Davalı vekaletsiz iş gören kişi konumundadır. Kira sözleşmesinden kaynaklı bir uyuşmazlık yoktur.

 

İlamı görüntülemek için tıklayınız

<< Geri Dön