+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/9054 E. 2017/2122 K. 16/2/2017 tarihli ilamı ( Takibe dayanak belgede geçerli bir düzenlenme yeri bulunmadığından, anılan senet kambiyo senedi niteliğinde olmadığı )

6102 sayılı TTK'nun 776/1-f maddesi gereğince, senette düzenlenme yerinin yazılı olması gereklidir. Aynı Kanunun 777/4. maddesine göre ise, düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Hukuk Genel Kurulu'nun 02.10.1996 gün ve 1996/12-590 sayılı kararında da benimsendiği üzere tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması gerekli ve yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
Somut olayda, takibe dayanak yapılan bonoda düzenlenme (tanzim) yeri belirtilmediği gibi, senedi düzenleyenin isminin altında yer alan "Bağcılar Mahallesi, ... Caddesi,..., İç kapı 7... ibaresinin idari birimi ihtiva etmediği, bir başka anlatımla idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılmadığı görülmektedir. Belirtilen sebeplerle takibe dayanak belgede geçerli bir düzenlenme yeri bulunmadığından, anılan senet kambiyo senedi niteliğinde değildir.

 

İlamı görüntülemek için tıklayınız

<< Geri Dön