+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/7813 E. 2017/851 K. 8/2/2017 tarihli ilamı (Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır )

Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
Mahkemece davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanılması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde ve ortaklığın giderilmesi davalarında elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesinin dava şartı olduğu gerekçesi ile davanın dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 

İlamı görüntülemek için tıklayınız

<< Geri Dön