Oktay Hukuk Bürosu - Sinop

Temyiz dışı sanık B. G.'nin 24/12/2009 tarihli ifadesinde, sanığın çeki getirmeden 20 gün kadar önce kendisinden araç satın aldığını ve 6.000 TL değerinde senet verdiğini, bir ay sonra gelerek senedi alıp, 2.000 TL nakit ödeme yaparak kalan borcu için suça konu çeki verdiğini beyan etmesi karşısında; ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998 gün ve 6/8 – 69 sayılı kararında açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı dikkate alınarak, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık su&cce

29
May
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete` de yayımlanmıştır
28
May
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete` de yayımlanmıştır
28
May
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer sayısında yayımlanmıştır

             
       Instagram